3 oud-ondernemers uit Uithuizen hebben ruim 13 jaren geleden de opdracht aangenomen van de Handels Vereniging Uithuizen (HVU) om een boek te schrijven over het toen nog op handen zijnde 100 jarig jubileum. Die opdracht heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig boek “Mien Goud is Goud, ruim 100 jaar Handelsvereniging Uithuizen”.

“Mien Goud is Goud” (een leus waarmee de middenstand in lang vervlogen tijden z’n handelswaar aanprees). Het staat ook in het vorige jubileumboek (1933 tgv. 25 jarig bestaan)

Architect Jan Buurman, drukker Chris Bakker en elektricien Jan Ekema hebben de geschiedenis zeer nauwkeurig in kaart gebracht en hebben een waar standaardwerk, rijk geïllustreerd met honderden foto’s afgeleverd. De indrukwekkende foto-collectie (van Jan Ekema) is niet alleen de basis geweest voor het boek, maar heeft er zeker een grote stempel op gedrukt. Ook de enorme gezamenlijke historische kennis van de drie kwam goed van pas, aangevuld met vele goed bewaard gebleven notulen van de vele bestuursvergaderingen en de krantenartikelen uit de regionale krant.

Chris Bakker: “Dit boek berust als het ware op twee pijlers. De hoofdmoot was hoe het de HVU vergaan is in de eerste 100 jaar. Het tweede fundament is de klant. Klanten garanderen immers het bestaansrecht van de Handelsvereniging”.

De reden waarom in 1908 de HVU werd opgericht was iets wat nu eigenlijk deels weer teruggedraaid is.  De winkelsluitingswet bestond nog niet en daarom waren de meeste winkels 7 dagen per week geopend, vaak vanuit het oogpunt van concurrentie. Ondanks dat er wel belangstelling was om tenminste 1 dag rust te hebben – mede doordat Uithuizen een sterk kerkelijk karakter had in die tijd – werd met de oprichting op 10 augustus 1908 besloten om de handelsvereniging op te richten. Daarmee kwam ook de afspraak om de winkeldeuren zondags gesloten te houden.

In een in 1933 uitgegeven eerste (25-jarig) jubileumboek wordt die periode al uitgebreid omschreven. Om toch een compleet beeld van de eerste eeuw te geven is er wel uit deze bron geput. Het 18 hoofdstukken tellend boek geeft een mooi beeld van de verschillende perioden. In het boek o.a. aandacht voor de twee grote (landbouw)tentoonstellingen die er in respectievelijk 1935 (UTO) en 1951 (UTHIL) werden georganiseerd, de winkelweken van Uithuizen die een begrip waren op het Hogeland en die aan de basis heeft gestaan van de nog steeds georganiseerde Grunneger Week (door het uitbreken van het Corona-virus uitgesteld tot 2021). Aansprekend zijn de anekdotes die ooit zijn opgetekend en die nu weer worden verhaald. Het legendarische optreden van de Nederlandse band “Shocking Blue” in 1969, ten tijde van hun nummer hit-notering (Venus) in Amerika, wat aan een zijden draadje hing maar toch doorging is daar een voorbeeld van. Maar ook de beschrijvingen van beeldbepalende ondernemers zoals Frits Eckhardt (zowel opa als kleinzoon) krijgen in dit boek de ruimte om niet vergeten te worden.

Voor het schrijven van dit boek zijn deze drie heren ondersteund door o.a. Livius Juk, Hans Koning en Anneke Pier. Deze laatste heeft vele uren doorgebracht in de archieven van de Ommelander Courant in Uithuizen. Behalve de verhalen die daar zijn opgehaald heeft ze ook vele oude advertenties gevonden die een plekje in het boek hebben gekregen. Jetze Smid (Noordproof Producties, Bedum) heeft het boek vormgegeven. Het maken van het boek ging niet altijd van een leien dakje, maar heeft er wel voor gezorgd dat er over ieder woord en afbeelding goed is nagedacht. Daar is een prachtig boek uit voortgekomen wat makkelijk leest en niet alleen de historie van de HVU weergeeft, maar ook van het dorp Uithuizen door de jaren heen.

Namens de HVU hebben Bertil Sietsema en ik de organisatie op ons genomen, in nauwe samenwerking met uitgeverij Profiel die het boek hebben geproduceerd. Zaterdagavond 3 oktober zal het boek gepresenteerd worden. De heren Buurman, Bakker en Ekema zullen in het zonnetje gezet worden en ze mogen de eerste exemplaren uitreiken aan wethouder Eltjo Dijkhuis (gemeente Het Hogeland), Patriek Knot (voorzitter HVU) en Bernard Paping (oud HVU lid en nog steeds gedeeltelijk werkzaam in het bedrijf wat nu wordt gerund door zijn zoon Matthieu).

Gisteren heb ik een aantal foto’s van de heren gemaakt die we gebruiken voor de PR. Uiteraard in het centrum van het Winkeldorp van het Hogeland. Voor de winkel van de firma Hanekamp & Flint, een pand wat niet meer als winkel in gebruik is, maar nog wel in bijna originele staat verkeerd. En dan sta je na die tijd nog wat te praten en dan hoor je nog meer verhalen die om welke reden dan ook het boek niet gehaald hebben. Verhalen over mensen van toen, over wat ze deden toen ze zelf nog ‘kwajongens’ waren. Volgens mij ook genoeg om daar nog een boek mee te vullen.

“Mien Goud is Goud” is vanaf 5 oktober te koop bij Bloemenhuis Krijgsheld, Lambeek Electro, Wereldwinkel Uithuizen, Pearle Opticiens, Noorderwind Computers en Lietmeijer Tweewielers.

 

Tekst & foto’s: Dick Stoppels 27 september 2020